Chính sách mua hàng

Chính sách Mua hàng

Từ Điển Sống Khỏe không thực hiện hành vi mua bán thương mại nào trên website này. Mục đích Từ Điển Sống Khỏe hình thành và phát triển hoàn toàn nằm trên tư tưởng chia sẽ kiến thức và đánh giá khách quan sản phẩm đến tất cả mọi người

Hình thức mua hàng giữa người dùng và bên thứ ba

Từ Điển Sống Khỏe không can thiệp vào quá trình mua bán thương mại giữa người dùng và bên thứ ba
Mọi thủ tục, hoạt động mua bán hoàn toàn phụ thuộc vào thỏa thuận giữa khách hàng và bên thứ ba.
Từ Điển Sống Khỏe sẽ không có trách nhiệm về sản phẩm cũng như thanh toán giữa khác hàng và bên thứ ba.
Khi khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ thông qua Từ Điển Sống Khỏe mặc định đồng ý với các điều khoản, chính sách Từ Điển Sống Khỏe đưa ra.