Chính sách sử dụng

Chính sách sử dụng

Chính sách sử dụng chấp nhận được trình bày các điều khoản giữa bạn và chúng tôi, theo đó bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi https://tudiensongkhoe.com/. Chính sách sử dụng chấp nhận được áp dụng cho tất cả người dùng đã đăng ký, và khách truy cập trang web.

Việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo , tất cả các chính sách trong chính sách sử dụng chấp nhận được này, bao gồm các điều khoản của chúng tôi khi sử dụng website .

Hình thức sử dụng bị cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng trang web của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp.

Bạn không thể sử dụng trang web của chúng tôi:

 • Trong các trường hợp vi phạm luật hoặc quy định hiện hành của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế.
 • Trong các trường hợp phi pháp và gian lận, hoặc có mục đích/ảnh hưởng phi pháp và gian lận.
 • Với mục đích làm hại hoặc cố gắng làm hại trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Gửi, cố ý tiếp nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc tái sử dụng bất kỳ tài liệu nào nhưng không tuân thủ các tiêu chuẩn về nội dung của chúng tôi.
 • Truyền tải, đăng quảng cáo hoặc tài liệu khuyến mãi không được yêu cầu hoặc không được phép hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào khác tương tự (thư rác).
 • Cố ý truyền tải bất kỳ dữ liệu, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào chứa virus, trojan, bom thư, keystroke logger, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình độc hại nào khác hoặc các mã máy tính tương tự, được thiết kế nhằm gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của phần mềm hoặc phần cứng của máy tính.

Bạn cũng đồng ý:

 • Không tái sản xuất, nhân bản, sao chép hoặc bán lại bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi, nếu trái với quy định của các điều khoản sử dụng website.
 • Không được phép truy cập nếu không có thẩm quyền; không cản trở, phá hoại hoặc đánh sập:
 • bất kỳ phần nào của trang web;
 • bất kỳ thiết bị hoặc mạng lưới lưu trữ của trang web;
 • bất kỳ phần mềm nào dùng vận hành trang web; hoặc
 • bất kỳ thiết bị hoặc mạng lưới hoặc phần mềm nào thuộc sở hữu và quyền sử dụng của bên thứ ba.

Dịch vụ tương tác

Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tương tác liên tục trên trang web của chúng tôi (“dịch vụ tương tác”). Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin rõ ràng về loại hình dịch vụ, liệu nó có được kiểm duyệt và hình thức kiểm duyệt nào được sử dụng (bao gồm cả con người và kỹ thuật) tại những nơi mà chúng tôi cung cấp dịch vụ tương tác.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đánh giá các rủi ro từ các tác nhân trung gian có thể xảy ra cho người dùng (đặc biệt là đối với trẻ em) khi họ sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào trên trang web của chúng tôi, tùy theo từng trường hợp, chúng tôi sẽ cân nhắc liệu kiểm duyệt các dịch vụ liên quan (bao gồm hình thức kiểm duyệt được sử dụng) có phù hợp với những nguy cơ có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát, theo dõi hoặc kiểm duyệt bất kỳ dịch vụ tương tác nào được cung cấp trên trang web của chúng tôi, và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ tương tác không đúng tiêu chuẩn nội dung, cho dù dịch vụ được kiểm duyệt hay không.

Trẻ em cần phải nhận được sự đồng ý của bố mẹ hoặc người giám hộ mới có thể sử dụng dịch vụ tương tác của chúng tôi. Chúng tôi khuyên các bậc phụ huynh nên thảo luận về bảo mật trực tuyến khi họ cho phép con mình sử dụng dịch vụ tương tác vì quy trình kiểm duyệt không hề đơn giản. Trẻ em cần được biết về những rủi ro mà chúng có thể gặp phải khi sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào.

Tiêu chuẩn nội dung

Những tiêu chuẩn chất lượng này được áp dụng cho tất cả các tài liệu được sử dụng cho trang web của chúng tôi và cho bất kì dịch vụ tương tác nào có liên quan.

Bạn cần tuân thủ những tiêu chuẩn và mẫu tự sau. Những tiêu chuẩn này được áp dụng cho từng phần cũng như toàn bộ phần cấu thành nên.

Phần đóng góp phải:

Chính xác (nếu nói về dữ kiện)
Chân thành (nếu nêu ý kiến)
Tuân thủ các luật lệ được áp dụng ở Anh và bất kỳ quốc gia nào mà chúng được ban hành.

Phần đóng góp không được

Chứa tài liệu có thể làm tổn hại đến danh dự người khác.
Chứa tài liệu có tính khiêu dâm, đả kích, thù địch hay kích động.
Ủng hộ các tài liệu khiêu dâm
Ủng hộ bạo lực
Ủng hộ sự phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, xu hướng giới tính hay độ tuổi.
Vi phạm bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu .
Có khả năng đánh lừa mọi người.
Có hành vi vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào với bên thứ ba, chẳng hạn như một nghĩa vụ hợp đồng hoặc một nghĩa vụ bảo mật.
Phát động các hoạt động bất hợp pháp.
Đe dọa, lạm dụng hoặc xâm nhập quyền riêng tư cá nhân của người khác, hay gây phiền toái, phiền phức hoặc các lo lắng không cần thiết.
Có khả năng quấy rối, gây khó chịu, ngăn trở, gây hốt hoảng hoặc làm phiền người khác.
Sẽ được sử dụng để mạo danh bất kỳ người nào, hoặc xuyên tạc danh tính hoặc quan hệ của bạn với bất kỳ người nào.
Tạo cảm giác như thể các đóng góp xuất phát từ chúng tôi, xét trường hợp không có kiện tụng.
Bênh vực, khuyến khích hoặc hỗ trợ một hành động phi pháp như (đây chỉ là ví dụ) vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng máy tính.

Đình chỉ và Chấm dứt

Chúng tôi có quyền tự ý định đoạt nếu bạn có hành vi vi phạm Chính sách sử dụng chấp nhận được trong khi sử dụng trang web của chúng tôi. Khi để xảy ra hành vi vi phạm, chúng tôi sẽ đưa ra hành động xử lý thích hợp.

Việc không tuân thủ Chính sách sử dụng chấp nhận được này cấu thành một hành vi vi phạm nghiêm trọng về các điều khoản sử dụng bạn được phép truy cập trên trang web của chúng tôi, và chúng tôi có thể đưa ra các quyết định như sau:

 • Tước quyền sử dụng trang web của bạn ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn.
 • Xóa ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn các bài đăng hoặc tài liệu bạn đã tải lên trang web của chúng tôi.
 • Gửi cảnh báo đến bạn.
 • Tiến hành tố tụng yêu cầu bạn hoàn trả toàn bộ chi phí căn cứ trên cơ sở bồi thường (bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí hành chính và pháp lý) cho các hành vi vi phạm.
 • Các hành động pháp lý khác chống lại bạn.
 • Công bố các thông tin đó cho các cơ quan thực thi pháp luật nếu như chúng tôi cảm thấy điều đó là hợp lý và cần thiết.
 • Chúng tôi miễn trừ trách nhiệm đối với các hành động đã đưa ra để phản ứng lại các hành vi vi phạm Chính sách sử dụng chấp nhận được. Các phản ứng mô tả trong chính sách này là không giới hạn, và chúng tôi có thể thực hiện các hành động khác mà chúng tôi cho là thích hợp..

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Trong bất kỳ trường hợp nào, Từ Điển Sống Khỏe, các chi nhánh, công ty con và nhà cung cấp dịch vụ của Từ Điển Sống Khỏe, hoặc nhân viên, giám đốc, người làm công, cổ đông hoặc đại lý của các bên sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, đặc biệt hoặc điển hình, dù thiệt hại đó được dự kiến trước, có thể lường trước, được biết trước hay không) trên bất kỳ lý thuyết về trách nhiệm pháp lý nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) thương tích cá nhân hoặc thiệt hại về tài sản trong bất kỳ trạng thái nào; (ii) tổn thất phát sinh từ việc truy cập trái phép hoặc sử dụng các máy chủ bảo mật của chúng tôi và/hoặc bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân được lưu trữ trong đó; (iii) mất dữ liệu; (iv) mất lợi nhuận; (v) mất uy tín; hoặc (vi) tổn thất mà bên thứ ba phải chịu, phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc truy cập, sử dụng hoặc hoạt động Trang web.

Thay đổi Chính sách sử dụng

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách sử dụng chấp nhận được này vào bất cứ thời điểm nào bằng cách sửa đổi ngay tại trang này. Bạn nên kiểm tra trang này bất kỳ lúc nào để được thông báo về các thay đổi mà chúng tôi thực hiện, vì những thay đổi này có ràng buộc pháp lý đối với bạn. Một số quy định trong Chính sách sử dụng chấp nhận được này cũng có thể được thay thế bằng những quy định hoặc thông báo được công bố ở những nơi khác trên trang web của chúng tôi.